ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου


   Η Δρ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει πτυχίο Βιολογίας από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, B.Sc στη Βιολογία από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά με εξειδίκευση στην Οικολογία και τα Υδατικά Οικοσυστήματα και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα και διδάσκει Οικολογία για Μηχανικούς και Ποιότητα νερού σε προπτυχιακό επίπεδο και Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες νερού σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν τον διεπιστημονικό χώρο της Οικολογίας και της Περιβαλλοντικής Μηχανικής που αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων για την διαχείριση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η κ. Γιαννακοπούλου ασχολείται με τις μεταβολές στους μικροβιακούς πληθυσμούς που προκαλεί η ρύπανση των υδάτων (Υδατική Μικροβιακή Οικολογία). Επίσης με την διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων με προηγμένα μοντέλα της λεκάνης απορροής και του νερού (Περιβαλλοντική Μηχανική). Επίσης, ασχολείται με τον ρόλο που παίζει η δυναμικής των μικροβιακών πληθυσμών στην απόδοση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την συναρμογή και τις αναλογίες που υπάρχουν μεταξύ των «μαλακών» πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων όπως τα οικοσυστήματα και τα κοινωνικά συστήματα αφενός και των «σκληρών» μηχανικών συστημάτων αφετέρου, που ώθησαν τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των διεπιστημονικών κλάδων της Βιομηχανικής Οικολογίας (Industrial Ecology), της Οικολογίας των Κατασκευών (Construction Ecology) και των Βιώσιμων Κατασκευών (Sustainable Construction) στα πλαίσια των επί μέρους εφαρμογών της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Δρ. Γιαννακοπούλου είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και επιστημονικών άρθρων.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ