ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 
 

Σταυρούλα Πανταζοπούλου

 

Η κ. Σ. Πανταζοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με Έμφαση στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό».  Η κ. Πανταζοπούλου είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (1982), και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από τον Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ (MASc(1982), PhD(1987)).

Διετέλεσε Επίκουρη Καθηγήτρια από το 1988 ως το 1992 στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.  Το 1992 πήρε μονιμότητα στο εν λόγω Πανεπιστήμιο και προήχθη στην βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.  Στην θέση αυτή παρέμεινε μέχρι και το 1997, οπότε και επαναπατρίσθηκε στην Ελλάδα, σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου.  Από το 2001 έχει προαχθεί στην βαθμίδα της Καθηγήτριας στο εν λόγω τμήμα.

 

 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν

(1)       Αντισεισμική τεχνολογία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.), αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων, αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση τις μετατοπίσεις.

(2)       Επισκευή/Ενίσχυση Στοιχείων Ο.Σ. με μανδύες από σύνθετα υλικά (FRPs).

(3)       Συνάφεια οπλισμού-σκυροδέματος, μοντέλα συνάφειας, μοντέλα εφελκυστικής δυσκαμψίας.

(4)      Μηχανικές επιπτώσεις από την διάβρωση οπλισμών, την αλκαλοπυριτική αντίδραση και άλλα διογκωτικά φυσικοχημικά φαινόμενα. - αποτίμηση της διάρκειας ζωής των κατασκευών.

(5)       Καταστατικά μοντέλα για το σκυρόδεμα – περίσφιγξη, μοντέλα πλαστικότητας, ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία.

Η κ. Πανταζοπούλου είναι μέλος των κάτωθι Τεχνικών επιτροπών διεθνών κανονιστικών οργανισμών σκυροδέματος:

Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος (ACI):

·         ACI 408 (Bond)

·         ACI 352 (Beam-Column Joints)

·         ACI 341 (Earthquake Resistant Bridges)

·         ACI 374 (Performance Based Design)

·         ACI 445 (Shear and Torsion)

Federation Internationalle du Beton (fib)

·         Commision 7 (Seismic Commission)

·         TG 4.5 (Bond Models)

·         TG 9.3 (FRPs)

·         TG 4.6 (Constitutive Models)

 

Μαθήματα:

Προπτυχιακά:

ΚΟΣ Ια:  Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος έναντι Οριακών Καταστάσεων:  Μηχανικές Ιδιότητες Οπλισμού και Σκυροδέματος, Συνάφεια, Αγκυρώσεις, Ανάλυση και Σχεδιασμός Διατομής σε Ορθή Ένταση, Διάτμηση, Πλακοδοκός, Στρέψη, Διάτρηση  (7ο Εξάμηνο Σπουδών)

ΚΟΣ ΙΙ:  Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Οπλισμένου Σκυροδέματος:  Μοντέλα Δικτυώματος, Έλεγχος Ευστάθειας, Έλεγχοι Λειτουργικότητας, Κόμβοι Πλαισίων, Τοιχώματα, Θεμελιώσεις (8ο Εξάμηνο).

ΣΔΕΧΥ:  Σχεδιασμός Δομικών Έργων με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:  Αρχές προσομοίωσης, συμβατικά πακέτα ελαστικής ανάλυσης των κατασκευών, αλληλεπίδραση Κάμψης-Διάτμησης (πρόγραμμα RESPONSE 2000), ανελαστική ανάλυση / προσομοίωση των κατασκευών με το πρόγραμμα DRAIN-2DX, έλεγχος αποτελεσμάτων υπολογιστικών μοντέλων, μελέτη συμπεριφοράς με δυναμική χρονική ολοκλήρωση (κατ’επιλογήν κατεύθυνσης δομοστατικού μηχανικού, 9ο εξάμηνο σπουδών)

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα:  Σχεδιασμός Προεντεταμένων Στοιχείων Σκυροδέματος,

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

 

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου,

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Ξάνθη 67100

Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1984-1987     Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ (University of California-Berkeley), Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Δομοστατικού Πολ. Μηχανικού με Έμφαση στην Αντισεισμική Τεχνολογία και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. (Επιβλέπων διατριβής:  Prof. J. P. Moehle.)

1983-1984    Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ (University of California-Berkeley), M.S. (Μάστερ) Δομοστατικού Πολιτικού Μηχανικού.  (Επιβλέπων διατριβής: Prof. H. McNiven.)

1977-1982     Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2001                 Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

1997-2000       Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

1993-1997       Associate Professor, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς (tenured).

1988-1992       Assistant Professor, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς.

1987-1988       Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Post-doctoral fellow), Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλεϋ  (University of California-Berkeley).

1983-1987     Βοηθός Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ (University of California-Berkeley).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

American Society of  Civil Engineers (ASCE), 

American Concrete Institute (ACI),

Technical Chamber of Greece (TEE)

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

·    Εκπρόσωπος του Παν. του Τορόντο στο Καναδικό Δίκτυο "Advanced Composite Materials in Bridges and Structures" (ACMBS) για την περίοδο 1993-1997.  Κατόπιν προσκλήσεως από το Υπουργείο Βιομηχανίας του Καναδά, διετέλεσα μέλος αποστολής (10 άτομα) στην Ανατολική Ευρώπη (Fact-Finding Mission) για την αποτίμηση της τεχνολογίας στον τομέα των συνθέτων υλικών στην Ουκρανία (Ακαδημία Επιστημών), Τσεχία, και Ουγγαρία (Σεπτέμβριος 1995).   

·    Μέλος, των κάτωθι Τεχνικών Επιτροπών: (a) ACI-ASCE1 Committee 352 (Beam-Column Joints in Monolithic R.C. Frame Structures); (b) ACI Committee 368 (Earthq. Resist. Concr. Struct. Elem.) (περίοδος 1990-1998); (c) ACI Committee 442 (Lateral Forces) (περίοδος 1993-1998); (d) (από το 1999), ACI Committee 374 (Performance Based Design of Concrete Buildings), που ιδρύθηκε από συνένωση των δύο προηγούμενων επιτροπών ACI 442 και ACI 368; (e) ACI-ASCE Committee 341 (Earthquake Resisting Concrete Bridges); (f) ACI Committee 408 (Bond of Reinforcement); (g) ACI Committee 445 (Shear and Torsion).

·     Member, FIB2 Task Group 4.2 (Bond) (κατόπιν προσκλήσεως)

·                  Member, FIB Seismic Commission (κατόπιν προσκλήσεως) ως εξής:

§         Μέλος της Ομάδας Εργασίας (Working Group 7.1) της fib για το θέμα Assessment and Retrofit of Existing Structures, από το 1998.

§         Μέλος της Ομάδας Εργασίας (Working Group 7.2) της  fib για το θέμα Displacement based Design and Assessment, από το 1998.

·                  Μέλος CEB2 Task Group  για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό, 1991-1997.

 

·                  Κριτής στα Επιστημονικά Περιοδικά:

            ACI Structural Journal,

            ACI Materials Journal,

            ASCE Journal of Structural Engineering,

            ASCE Journal of Engineering Mechanics,

            Journal of Earthquake Engineering (Imperial College Press),

            Canadian Journal of Civil Engineering,

            Τεχνικά Χρονικά (ΤΕΕ). 

·        Μέλος της Κριτικής Επιτροπής “Stability Committee” (Μόνιμη Κριτική Επιτροπή του Περιοδικού Engineering Mechanics του ASCE σε θέματα ευστάθειας).

·        Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Imperial College, London, Sept. 2002. 

·                  Κριτής του "Εθνικού Κειμένου Εφαρμογής για την Προκατασκευή", 1998.

·                  Aναφορές στο δημοσιευμένο έργο από τρίτους:  Συνολικός αριθμός  > 250.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

(σε ανταπόκριση ανοικτής προκήρυξης)

Στην Ελλάδα:

2003-2006: ΑΡΙΣΤΙΩΝ (Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Υφιστάμενων Κτιρίων και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών Τεχνικών Ενίσχυσης),  (Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ.  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας.  Φορέας Διαχείρισης Παν. Πατρών.   Επιστημ. Συνυπεύθυνη, Προϋπ. ΔΠΘ €90.000,00).

 2003-2006: ΑΣΠΡΟΓΕ: (Αντισεισμική Προστασία Γεφυρών): (Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ.  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας.  Φορέας Διαχείρισης Παν. Πατρών.   Επιστημ. Συνυπεύθυνη, Προϋπ. ΔΠΘ €96.000,00).

2002-2005: Ράβδοι και Ελάσματα FRP ως μέσο Οπλισμού και Ενίσχυσης Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Χρηματοδότης:  ΓΓΕΤ.  Επιστημ. Υπεύθυνη.  Προϋπ.  47.000.000,00 δρχ.)

2000-2001:  Ινοπλισμένα Σύνθετα Υλικά (FRPs) στην Ενίσχυση / Επισκευή Δομικών Στοιχείων από Ο.Σ. (Χρηματοδότης:  ΓΓΕΤ. Επιστημ. Υπεύθυνη.  Προϋπ. 47.000.000,00. δρχ.

2001-2003:  Σύνταξη προδιαγραφών για την διαστασιολόγηση αντισεισμικών ενισχύσεων με Μανδύες FRP. Χρηματοδότης: ΟΑΣΠ. Επιστημ. Συνυπεύθυνη.  Προϋπ. 25.000.000,00. δρχ.

2001-2003: Συνάφεια Συνθέτων ράβδων Οπλισμού (FRP bars) με σκυρόδεμα.  Χρηματοδότης: ΔΠΘ.  Επιστ. Υπεύθυνη.  Προϋπ. 4.000.000,00 δρχ.

 

Στην Β. Αμερική (επισημαίνονται μόνον τα πλέον πρόσφατα έργα):

Role of Expansion on the Mechanical Resistance of Concrete-Based Materials and Structures (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada - NSERC) Επιστημ. Υπεύθυνη.  Προϋπ.  $100.000,00.

Intelligent Processing of Sensor Signals (Project T3.2, ISIS Network of Centres of Excellence) (NSERC) Επιστημ. Υπεύθυνη.  Προϋπ.  $200.000,00.

Intelligent Patch Repairs of Corroded Reinforced Concrete Bridge Piers with ACM (Project 5.2, ISIS Network of Centres of Excellence) (NSERC) Επιστημ. Συνυπεύθυνη.  Προϋπ.  $210.000,00.

Quantitative Service Life Modelling of Reinforced Concrete Structures in Severe Environments (NSERC) Επιστημ. Συνυπεύθυνη.  Προϋπ.  $300.000,00.

Service Life Modelling of Highway Structures Made with High Performance Concrete (Ministry of Transportation of Ontario) Επιστημ. Υπεύθυνη.  Προϋπ.  $75.000,00.

Carbon Fibre Reinforced Concrete Formwork for Concrete Bridge Decks without Steel Reinforcement (Japan Science and Technology Fund) Επιστημ. Συνυπεύθυνη.  Προϋπ.  $70.000,00.

Repair of Delaminated Circular Pier Columns by Advanced Composites, (Ministry of Transportation of Ontario) Επιστημ. Συνυπεύθυνη.   Προϋπ.  $90.000,00.

 

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ /

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Ι.  Άρθρα που Έχουν Δημοσιευθεί ή είναι Δεκτά Προς Δημοσίευση

1.       G.E. Thermou and S. J. Pantazopoulou “Metallic fabric jackets: an innovative method for seismic retrofitting of substandard RC prismatic members”, accepted for publication in the Structural Concrete Journal (the fib Journal), (Thomas Telford).

2.       G.E. Thermou and S. J. Pantazopoulou “Seismic retrofit of RC members with Metallic Fabric Jackets: A Pilot Study”, submitted for review and possible publication in the Concrete International Journal (ACI).

3.       Γ.Ε. Θερμού και Σ.Ι. Πανταζοπούλου, “Σεισμική αναβάθμιση στοιχείων Ο.Σ. παλαιού τύπου με τη χρήση μανδυών από μεταλλικά υφάσματα”, κατετέθη για αξιολόγηση και πιθανή δημοσίευση στο περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ.

4.       D.G. Novidis, S.J. Pantazopoulou and L. Tendolouris. (2005) “Experimental Study of Bond of NSM – FRP Reinforcement”, accepted for publication in the Journal of Construction and Building Materials (Elsevier) – in press

5.       Tastani S.P. and Pantazopoulou S.J. (2005). "Behavior of Corroded Bar Anchorages”, under review after revision to meet the comments by the reviewers, ACI Structural Journal.

6.       G.E. Thermou, S.J. Pantazopoulou and A.S. Elnashai (2005) “Flexural behavior of RC jacketed members”, accepted for publication, ASCE Journal of Structural Engineering.

7.       G.E.Thermou, S.J.Pantazopoulou and A.S. Elnashai (2005) “Design methodology for seismic upgrading of substandard RC structures”, accepted for publication in the Journal of Earthquake Engineering, (Imperial College Press, World Scientific), in press.

8.       Δ. Τιμοσίδης, Σ.Ι. Πανταζοπούλου και Β. Κόλιας, (2005) “Διατμητική αντοχή και παραμόρφωση αστοχίας κόμβων μονολιθικής σύνδεσης γεφυρών από Ο.Σ”, έχει γίνει αποδεκτή για δημοσίευση, Τεχνικά Χρονικά – Επιστημονική έκδοση, ΤΕΕ.

9.       Pantazopoulou S.J., Tastani S.P. "Considerations on the Use of FRPs in Seismic Upgrading of Existing R.C. Structures”, accepted for publication, Elsevier Engineering Structures J. August 2005.

10.   M.-L. Gil-Martin, E. Hernandez-Montes, M. Aschheim and S. J. Pantazopoulou (2006), “Slenderness effects on the Simulated Response of Longitudinal Reinforcement in Monotonic Compression”, Structural Engineering & Mechanics, Techno-Press, 23(4), Korea.  

11.   D.V. Syntzirma, S.J. Pantazopoulou (2005) “Deformation capacity of r.c. members with brittle details under cyclic loads”, ACI Special Publication 263, “Seismic Shear”, published by ACI-ASCE Committee 445, in CD-ROM.

12.   Ο. Δημητριάδου, Β. Κοτσόγλου, Γ.Ε. Θερμού, Α. Σάββα και Σ.Ι. Πανταζοπούλου (2005) “Πειραματική μελέτη διεπιφανειών σκυροδέματος σε διάτμηση”, Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 2-3,  Εκδόσεις ΤΕΕ.

13.   Tastani S.P., Pantazopoulou S.J (2005).  “Recovery οf Seismic Resistance in Corrosion-Damaged Reinforced Concrete through FRP Jacketing”, invited paper, International Journal of Materials and Product Technology, 23 (3/4): 389-415.

14.   Tastani S.P. and Pantazopoulou S.J. (2006). "Bond οf G-FRP Bars in Concrete:  Experimental Study and Analytical Interpretation”, ASCE Journal of Composites for Construction, 10(5):381-391.

15.   Tastani S.P., Pantazopoulou S.J., Zdoumba D., Plakantaras V., and Akritidis E. (2006).  “Limitations of FRP-jacketing in confining old-type RC members in axial compression”, ASCE Journal of Composites for Construction, 10 (1): 13-25.  

16.   Tastani S. P. and S. J. Pantazopoulou, “Experimental evaluation of FRP jackets in upgrading RC corroded columns with substandard detailing”, Engineering Structures, 26(6):817-829, May 2004.

17.   Maalej, M., Karasaridis, A., Pantazopoulou, S., and Hatzinakos, D., “Structural Health Monitoring of Smart Structures”, Smart Materials and Structures, 11(4):581-589, Sept. 2002.

18.   Tastani S., and Pantazopoulou S., “Experimental and Analytical Investigation of Corroded Bar Anchorages”, invited paper, “Befestigungstechnik” Volume Compiled by the Institut für Werkstofe im Bauwesen, Universität Stuttgart, in honor of Prof. R. Eligehausen, pp. 281-292, 2002.

19.   S. J. Pantazopoulou, “Deformation Capacity of Old-Components”, Chapter 4, State of the Art Report “Seismic Assessment and Retrofit of Reinforced Concrete Buildings”, WG1, FIB Seismic Commission (C7-WG1), fib Bulletin #24, 2003.

20.   Ταστάνη Σ.Π., Πανταζοπούλου Σ.Ι. (2004). “Πειραματική διερεύνηση παλαιού τύπου θλιβομένων στοιχείων Ο.Σ. με πρότερη βλάβη: ενίσχυση / επισκευή με μανδύες σύνθετων υλικών”, δεκτό για δημοσίευση στο τεύχος Α-Β του περιοδικού Κτίριο (Επιστημονική Έκδοση)

21.   Ταστάνη Σ.Π., Πανταζοπούλου Σ.Ι. (2004). “Συστάσεις για αντισεισμικές ενισχύσεις στοιχείων περιορισμένης πλαστιμότητας με μανδύες συνθέτων υλικών”, δεκτό για δημοσίευση στο τεύχος Α-Β του περιοδικού Κτίριο (Επιστημονική Έκδοση)

22.   Ταστάνη Σ.Π., Πανταζοπούλου Σ.Ι. (2004). “Στρατηγική αντισεισμικής αναβάθμισης κτιρίων Ο.Σ. με μανδυες συνθετων υλικων – δυσκαμψία ή παραμορφωσιμότητα;”, δεκτό για δημοσίευση στο τεύχος Α-Β του περιοδικού Κτίριο (Επιστημονική Έκδοση)

23.   Σ. Πανταζοπούλου, «Διαστασιολόγηση και Λεπτομέρειες Όπλισης Γωνιακών Κόμβων Πλαισίων», Επιστημονική Έκδοση Περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ, τόμος Α/2002, σελ. 23-32, Ιανουάριος 2002.

24.   I. Imran and S. J. Pantazopoulou, "Plasticity Model for Concrete Under Triaxial Compression", J. of Engineering Mechanics, ASCE, 127(3):281-290, March 2001 .

25.   S. J. Pantazopoulou and K. D. Papoulia, "Modeling Cover Cracking Due to Reinforcement Corrosion in R.C. Structures", J. of Engineering Mechanics, ASCE, 127(4), April 2001.

26.   S. J. Pantazopoulou and M. Zanganeh, “Triaxial Tests of Fiber Reinforced Concrete”, J. of Materials in Civil Engineering, ASCE, 13(5):340-348, Sep/Oct. 2001.

27.   S. J. Pantazopoulou and C. French, "Slab Participation in Practical Design of R.C. Frames", ACI Structural Journal, American Concrete Institute, 98(4):479-489, July-Aug. 2001.

28.   B. Martin-Perez, S. J. Pantazopoulou, and M. D. A. Thomas, "Numerical Solution of Mass Transport Equations in Concrete Structures", J. of Computers and Structures, Pergamon, Elsevier Science, 79(2001):1251-1264.

29.   B. Martin-Perez and S. J. Pantazopoulou, "Effect of Bond, Aggregate Interlock and Dowell Action on the Shear Strength Degradation of Reinforced Concrete", Engineering Structures Journal, Elsevier Science, 23(2):214-227, January 2001.

30.   J. Cairns, J. Den Uijl, U. Mayer, S. L. McCabe, S. J. Pantazopoulou, and R. Tepfers, "Innovative Developments in Light of Bond Philosophy", Chapter 8, State of the Art Report on Bond, Working Party 8, Task Group 4.2 (Bond), FIB Commission 4 (Structural Behavior and Design), fib Bulletin #10, October 2000.

31.   E. Cosenza, J. Modniks, S. J. Pantazopoulou, K. Pilakoutas, R. Realfonzo, H. Shima, L. Taerwe, V. Tamus, R. Tepfers, and T. Ueda, "Bond of Non-Metallic Reinforcement", Chapter 7, State of the Art Report on Bond, Working Party 7, Task Group 4.2 (Bond), FIB Commission 4 (Structural Behavior and Design), fib Bulletin #10, October 2000.

32.   C. Lee, J. Bonacci, M. Thomas, M. Maalej, S. Khajenpour, N. Hearn, S. Pantazopoulou, and S. Sheibkh, "Accelerated Corrosion and Repair of Reinforced Concrete Columns Using CFRP Sheets", Canadian Journal of Civil Engineering, NRC, Special Issue on ISIS-Canada, October 2000, 27(5):949-959.

33.   Σ. Πανταζοπούλου, "Μανδύες από Σύνθετα Υλικά ως Μέσο Επισκευής Στοιχείων από Ο.Σ.", Επιστημονική Έκδοση Περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ, τόμος Α/2000, σελ. 35-44, Μάρτιος 2000.

34.   Σ. Πανταζοπούλου, "Διάγνωση της Σεισμικής Τρωτότητας Υφιστάμενων Κτιρίων", Προσκεκλημένο Άρθρο, Ειδικό Ένθετο για την Σεισμική Προστασία των Κατασκευών, Περιοδικό ΥΛΗ & ΚΤΙΡΙΟ, Τόμος 47, Απρίλιος 2000.

35.   Α. Καραμπίνης και Σ. Πανταζοπούλου, "Η Χρήση των Συνθέτων Υλικών στον Σχεδιασμό και την Ενίσχυση Στοιχείων Ο.Σ.", Τεχνικά Χρονικά, Τ.Ε.Ε., έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση.

36.   M. Maalej, A. Karasaridis, D. Hatzinakos and S.J. Pantazopoulou, "Spectral Analysis of Sensor Data in Civil Engineering Structures", Journal of Computers and Structures, Vol. 70 (1999), Elsevier Science, pp. 675-689.

37.   Pantazopoulou S. J., Bonacci J.F., Sheikh S. A., Thomas M.D.A. and Hearn N., "Repair of Corrosion-Damaged Columns with FRP Wraps", ASCE J. of Composites for Construction, 5(1):3-11, Feb. 2001.

38.   S.J. Pantazopoulou and M.D.A. Thomas, "Modelling the Stress-Strain Βehavior of Concrete Damaged by AAR", ACI Structural Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 96(5), September-October 1999, pp. 790-798.

39.   K. Stanish, D. Hooton, and  S. J. Pantazopoulou, "Corrosion Effects on Bond Strength in Reinforced Concrete", Structural Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 96(6), November-December 1999, pp. 915-921.

40.   S.J. Pantazopoulou, "Detailing for Reinforcement Stability in R.C. Members", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 124(6), June 1998, pp. 623-632.

41.   B. Martin-Perez and S. J. Pantazopoulou, "Mechanics of Concrete Participation in Cyclic Shear Resistance of R. C.", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 124(6), June 1998, pp. 633-641.

42.   S. L. McCabe and S. J. Pantazopoulou, "Evaluation of Bond Performance in Reinforced Concrete Structures", ACI Special Publication Volume 180: Bond and Development of Reinforcement, dedicated to Prof. P. Gergely, (Ed.: ACI Committee 408 - Bond and Development of Reinforcement), 1998.

43.   S. Saiidi, S. Stroh, S. Pantazopoulou, and 341 Committee Members, "Seismic Analysis and Design of Concrete Bridge Systems",  ACI 341.2R-97, American Concrete Institute, 25 pp, 1997.  

44.   I. Imran and S.J. Pantazopoulou, "Experimental Study of Plain Concrete Under Triaxial Stress", Materials Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 93(6), Nov.-Dec. 1996, pp. 589-601.

45.   S.J. Pantazopoulou and R.H. Mills, "Microstructural Aspects of the Mechanical Response of Plain Concrete", Materials Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 92(6), November-December 1995, pp. 605-616.

46.   S.J. Pantazopoulou, "Role of Expansion on Mechanical Behavior of Concrete", ASCE Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 121(12), December 1995, pp. 1795-1805.

47.   B. Martin-Perez, S.J. Pantazopoulou and M.D.A. Thomas, "Understanding Corrosion of Reinforcement in Concrete Through F.E. Modelling", Extended Abstract, Canadian Civil Engineer, CSCE, Vol. 13(3), March 1996, p. 8-9 (invited).

48.   S.J. Pantazopoulou and Y. Ding, "Collocation in F.E. Analysis of Constrained Problems", Canadian Journal of Civil Engineering, NRC, Vol. 22(1), Feb. 1995, pp. 1-14.

49.   J. Bonacci, F. Filippou, S. Pantazopoulou, (in alphabetical order), "Beam-Column Joints", Chapter 3, CEB State of the Art Report on "Behaviour and Analysis of Reinforced Concrete Structures Under Alternate Actions  Inducing Inelastic Response: Volume II, Frame Members", Bulletin d'Information No. 220, Comité Euro-International du Beton, Lausanne, May 1994, pp. 178-217 (invited).

50.   S.J. Pantazopoulou and J.F. Bonacci, "On Earthquake Resistant R.C. Frame Connections", Canadian Journal of Civil Engineering, NRC, Vol. 21(2), April 1994, pp. 307-328.

51.   S.J. Pantazopoulou and I. Imran, "Slab-Wall Connections Under Lateral Forces", Structures Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 89(5), September-October 1992, pp. 515-527.

52.   J.F. Bonacci and S.J. Pantazopoulou, "Parametric Investigation of Beam-Column Joint Mechanics", Structures Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 90(1), January-February 1993, pp. 61-71.

53.   B.M. Shahrooz, S.J. Pantazopoulou, and S.C. Chern, "Modeling  Slab Contribution in Frame Connections", ASCE Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 118(9), Sept. 1992, pp. 2475-2494.

54.   S.J. Pantazopoulou, "Low-Order Interpolation Functions for Curved Beams", ASCE Journal of Engineering Mechanics, American Society of Civil Engineers, Vol. 118(2), Feb. 1992, pp. 329-350.

55.   S.J. Pantazopoulou and J.F. Bonacci, "Consideration of Questions about Beam-Column Joints", Structures Journal, American Concrete Institute (ACI), Vol. 89(1), January-February 1992, pp. 27-35.

56.   S.J. Pantazopoulou, "Experimental Investigation of Antifriction Slide Bearings", ASCE Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 117(11), Nov. 1991, pp. 3487-3495.

57.   X. Qi and S.J. Pantazopoulou, "The Response of a R.C. Frame Under Lateral Loads", ASCE Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 117(4), April 1991, pp. 1167-1188.

58.   S.J. Pantazopoulou and J.P. Moehle, "Truss Model for the 3-D Behavior of R.C. Exterior Connections", ASCE Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 116(2), February 1990, pp. 298-315.

59.   S.J. Pantazopoulou and J.P. Moehle, "Identification of the Effect of Slabs on the Flexural Behavior of Beams", ASCE Journal of Engineering Mechanics, American Society of Civil Engineers, Vol. 116(1), January 1990, pp. 91-106.

60.   S.J. Pantazopoulou, J.P. Moehle and B.M. Shahrooz, "Simple Analytical Model for T-Beams in Flexure", ASCE Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. 114(7), July 1988, pp. 1507-1523.

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (DISCUSSIONS) ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ κ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.      Discussion by J. Mazars and M. Di-Prisco, of Journal Paper #34 "Role of Expansion on the Mechanical Behavior of Concrete", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 123(4), April, 1997, pp. 535-537.  Closure by the Author published in the same issue.

2.      Discussion by R. Palaniswamy and S. P. Shah, of Journal Paper #32, "Experimental Study of Plain Concrete Under Triaxial Stress", ACI Materials Journal, Vol. 94(6), Nov.-Dec. 1997, pp. 608-609.  Closure by the Authors published in ACI Materials Journal, Vol. 95(2), March-April 1998, pp. 194-195.

3.      Discussion by M. Khuntia, of Journal Paper #29, "Mechanics of Concrete Participation in Cyclic Shear Resistance of R.C.", ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 125(5), May 1999, pp. 573-574.  Authors’ Closure published in the same issue.

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.       G.E. Thermou, D.V. Syntzirma and S.J. Pantazopoulou, 2006, “Seismic retrofitting of substandard reinforced concrete prismatic members using composite jackets”, Proceedings, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3-8 September 2006, Geneva, Switzerland, Paper No  451.

2.       D.V. Syntzirma, G.E. Thermou, S.J. Pantazopoulou and G.C. Chalkitis, 2006, “Experimental research of R.C. elements with substandard details”, Proceedings, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3-8 September 2006, Geneva, Switzerland, Paper No  819.

3.       G.E. Thermou, S.J. Pantazopoulou and A.S. Elnashai, 2006, “Retrofit design methodology for response modification of substandard RC buildings”, Proceedings of the Second fib Congress, 5-8 June 2006, Naples, Italy, Paper No 950.

4.       D.G. Novidis and S.J. Pantazopoulou, “Experimental Study of Short NSM – FRP Bar Anchorages”, δεκτή για δημοσίευση στα πρακτικά του 7th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Reinforced Concrete Structures – FRPRCS7, Kansas City M.O. – USA, November 2005.

5.       G.E. Thermou and S.J. Pantazopoulou, “Response modification for elimination of vertical irregularities”, Proceedings of the 4th European workshop on the seismic behavior of irregular and complex structures, Thessaloniki, Greece, 26-27 August 2005, Paper No 5

6.       S.J. Pardalopoulos, G.E. Thermou and S.J. Pantazopoulou, “Seismic assessment of an irregular three-storey full scale RC test structure”, Proceedings of the 4th European workshop on the seismic behavior of irregular and complex structures, Thessaloniki, Greece, 26-27 August 2005, Paper No 45

7.       D. G. Novidis and S. J. Pantazopoulou, “Pullout Tests of NSM – FRP Bars in Concrete”, Proceedings of the 3rd International Conference Composites in Construction - CCC2005, Lyon – France, July 2005, Vol 2, pp. 791-798.

8.       G.E. Thermou, S.J. Pantazopoulou and A.S. Elnashai, “Design methodology for the seismic upgrading of existing RC structures”, Proceedings of the fib Symposium “Keep Concrete Attractive”, Budapest, Hungary, 23-25 May 2005, Paper No 302

9.       D.V. Syntzirma, S.J. Pantazopoulou, “Drift capacity of r.c. members with substandard details”, Proceedings of the fib Symposium “Keep Concrete Attractive”, Budapest, Hungary, 23-25 May 2005, Paper No 346

10.   Tastani S.P., Pantazopoulou S.J. (2006). “Fiber Reinforced Polymers in Seismic Upgrading of Existing Reinforced Concrete Structures”, Proceedings 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering (8NCEE), San Francisco - California, April 18-22, paper No. 232.    

11.   Tastani S.P., Pantazopoulou S.J. (2006). “Limit state model for bond of machined steel bars:  experimental results”, Proceedings 2nd International fib congress, Naples Italy, June 5-8.

12.   Kotsoglou, A. and Pantazopoulou, S. (2006). “Dynamic Response of Short Integral Concrete Bridges Considering Soil-Structure Interaction and Embankment Flexibility”, 2nd International fib congress, Naples Italy, June 5-8.

13.   Kotsoglou, A. and Pantazopoulou, S. (2006). “Modeling of Embankment Flexibility and Soil-Structure Interaction in    Integral Bridges”, Proceedings 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland 3-8 September.

14.   S.P Tastani, S.J. Pantazopoulou and P. Karvounis (2005). “Local Bond – Slip Characteristics of G-FRP Bars”, Proceedings 7th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Reinforced Concrete Structures – FRPRCS7, Kansas City M.O. – USA, November. (Also appeared at the proceedings of the 3rd International Conference Composites in Construction - CCC2005, Lyon – France, Vol.2, pp. 799-806, July 2005.).

15.   S.P Tastani, S.J. Pantazopoulou (2005). ”Resistance Recovery of Corrosion-Damaged Reinforced Concrete through FRP Jacketing”, Proceedings 3rd International Conference Composites in Construction - CCC2005, Vol.1, pp. 235-242, Lyon – France, July.

16.   G.E. Thermou, S.J. Pantazopoulou and A.S. Elnashai, “Upgrading of RC structures for a target response shape”, Proceedings of the 13th World Conference in Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, 1-6 August 2004, Paper No. 1412

17.   M. Inel, M. Aschheim, and S. J. Pantazopoulou, “Deformation Indices for Concrete Columns: Predicted vs. Measured”, Paper #2397, Under Review for final Publication in the Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver Canada, August 2004.

18.   G.E. Thermou, S.J. Pantazopoulou and A.S. Elnashai, Analytical modeling of interface behavior in reinforced concrete jacketed members”, Proceedings of the 2004 Structures Congress (ASCE) “Building on the past, securing the future”,  Nashville, Tennessee, 22-26 May 2004, Paper No. 349.

19.   S. Tastani and S. J. Pantazopoulou, “Interpretation and Modelling of Shear Strength of Reinforced Concrete Under Load Reversals”, CD-ROM Proceedings of the fib Symposium: “Concrete in Seismic Regions”, May 6-8, Athens Greece 2003.

20.   D. Syntzirma and Pantazopoulou, “Assessment of Deformability of Old-Type R.C. Members Using Capacity-Based Prioritizing of Failure Modes”, CD-ROM Proceedings of the fib Symposium: “Concrete in Seismic Regions”, May 6-8, Athens Greece 2003.

21.   S. Tastani and S. J. Pantazopoulou, “Strength and Deformation Capacity of Brittle R.C. Members Jacketed with FRP Wraps”, CD-ROM Proceedings of the fib Symposium: “Concrete in Seismic Regions”, May 6-8, Athens Greece 2003.

22.   S. J. Pantazopoulou, M. Aschheim and M. Inel, “Modelling and Analysis of Demands for PBD of Bridge Columns”, Paper presented in the Session on “Performance-Based Seismic Design of Bridge Columns”, organized by ACI Committee 341 (Earthquake Resisting Bridges), ACI Spring Convention, Vancouver March 2003.

23.   S. Tastani and S. J. Pantazopoulou, “Experimental Evaluation of the Direct Tension-Pullout Bond Test”, Proceedings, 3rd International Conference on Bond in Concrete, Budapest, Nov. 2002.

24.   S. Tastani and S. J. Pantazopoulou, "Experimental Investigation of GFRP-bar Anchorages in Concrete", Proceedings, CCC 2001 (International Conference of Composites in Construction), Porto – Portugal, October 9-11, 2001, pp. 193-198.

25.   V. Plakantaras, E. Akritides, D. Sdoumba, and S. J. Pantazopoulou, "Repair/Strengthening of Old-Type Reinforced Concrete Columns with FRP Jacketing", Proceedings, CCC 2001 (International Conference of Composites in Construction), Porto – Portugal, October 9-11, 2001, pp. 269-274.

26.   S. Tastani and S. J. Pantazopoulou, “Design of Seismic Strengthening for Brittle R.C. Members Using FRP Jackets”, Proceedings, 12th European Conference on Earthquake Engineering, London, September 2002, published in CD-ROM by Thomas Telford.

27.   D. Syntzirma and S. J. Pantazopoulou, “Performance Based Seismic Evaluation of Buildings”, Proceedings, 12th European Conference on Earthquake Engineering, London, September 2002, published in CD-ROM by Thomas Telford.

28.   S. J. Pantazopoulou and K. Papoulia, "Modeling Cover Cracking Due to Reinforcement Corrosion in R.C. Structures", accepted for publication at the ACI 2000 Fall Convention, Technical Session on “Emerging Technologies for Detection and Mitigation of Corrosion Induced Delaminations”, October 15-20, 2000, Toronto, Ontario, Canada.

29.   S. J. Pantazopoulou and M.D.A. Thomas, "Mechanical Behaviour of AAR-Damaged R.C. Members", paper accepted for publication and oral presentation in the proceedings of the 11th International Conference on AAR, Quebec, Canada, July 2000.  (Review comments and letter of acceptance received December 1999.  Revised paper submitted January 2000).

30.   Maalej, M. Pantazopoulou S., Karasaridis A., and Hatzinakos D., (1998). "Intelligent Monitoring of Instrumented Infrastructure Facilities", Proceedings, 30th International SAMPE Technical Conference: “Materials – The Star at Center Stage”, San Antonio, Texas, October 21-24, 1998, SAMPE, CA, pp. 278-292.

31.    J. F. Bonacci, M. D. A. Thomas, M. Maalej, C. Lee, N. Hearn, S. J. Pantazopoulou, and S. Sheikh, "Laboratory Simulation of Corrosion in Reinforced Concrete and Repair with CFRP Wraps", Proceedings, CSCE Annual Conference, Halifax, Nova Scotia, 10-13 June 1998, pp. 653-662. 

32.    S. J. Pantazopoulou, "Detailing for Reinforcement Stability in the Critical Zones of Earthquake Resistant Reinforced Concrete Beam-Columns", CD-ROM Proceedings, 11th European Conf. on Earthquake Engineering, Paris, September 1998, Balkema Pub., Rotterdam, ISBN 90 5410 982 3 (10 pp).

33.    B. Martin-Perez, S. J. Pantazopoulou, and M.D.A. Thomas "Finite Element Modelling of Corrosion in Highway R.C. Structures", Proceedings, CONSEC '98 (2nd International Conference on “Concrete Under Severe Conditions”), Vol. I, pp. 354-363, June 21-24, Tromso, Norway, E&FN Spon Publishers.

34.    B. Martin-Perez, M.D.A. Thomas and S. J. Pantazopoulou, "Service Life Modelling of Highway Structures Exposed to Chloride Environments", Symposium Proceedings: "Understanding Corrosion Rates of Steel in Concrete - A Key to Improving Infrastructure Durability", MIT, July 27-31, 1997.

35.    S. J. Pantazopoulou, "Application of ACM in Civil Engineering.  Case Study: Repair of Corroded R.C. Columns", Proceedings, 1-st Hellenic Conference on "Application of ACM in Civil Engineering", Xanthi, Greece, 2-5 July 1997, Vol. II, pp. 175-191, (Eds. Paipetis & Gdoutos) .

36.    B. Martin-Perez and S.J. Pantazopoulou, "A Study of the Mechanical Response of Reinforced Concrete to Cyclic Shear Reversals", CD-ROM Proceedings, paper No. 185, 11 WCEE, June 1996, Acapulco, Mexico, ISBN: 0 08 0428223 (8 pp).

37.    S.J. Pantazopoulou, J.F. Bonacci, N. Hearn, S.A. Sheikh, MDA Thomas, "Repair of Corrosion Damaged Concrete Using Advanced Composite Materials", Proceedings, 2nd International ACMBS Conference, CSCE, Montreal, August 1996, pp. 457-464 (Editor: M. El-Badry).

38.    N. Y. Fan, R. Maaskant, S. Huang, R. M. Measures and S. J. Pantazopoulou, "Fiber Optic Strain Sensor of Arbitrary Gauge Length", Proceedings, 2nd International ACMBS Conference, CSCE, Montreal, August 1996, pp. 999-1004 (Editor: M. El-Badry).

39.    B. Martin-Perez and S.J. Pantazopoulou, "Modelling of Cyclic Shear in Reinforced Concrete", Proceedings, CSCE Annual Conference, Special Session of Constitutive Modelling of Brittle Materials, 1-5 June 1997, Sherbrooke, Quebec.

40.    A. Karasaridis, M. Maalej, S. J. Pantazopoulou, and D. Hatzinakos, "Time Frequency Analysis of Sensor Data for Detection of Structural Damage in Instrumented Structures", Proceedings, 13th International Conference on Digital Signal Processing, Vol. II, 2-4 July 1997, Santorini, Greece, 0-7803-4137-6/97, pp. 817-820.

41.    S.J. Pantazopoulou and M.D.A. Thomas, "Modelling the Effects of AAR on the Mechanical Properties of Concrete", Proceedings, International Congress: "Concrete in the Service of Mankind", Vol: Concrete Repair, Rehabilitation and Protection, (R. Dhir and M. Jones: Editors), 24-28 June 1996, Dundee, Scotland, pp. 275-282.

42.   F. Cruz-Villasana and S.J. Pantazopoulou, "Cladding-Structure Interaction in Laterally Loaded Frames", Proceedings, 5th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, EERI, Vol. I, pp. 263-272, Chicago, July 1994.

43.    S.J. Pantazopoulou, "Expansion due to Damage and its Influence on the Constitutive Properties of Concrete", Proceedings, 1994 Engineering Mechanics Symposium of the CSCE, Vol. IV "Mechanics", June 1-4, 1994, Winnipeg, Manitoba, pp. 279-284. (invited)

44.    S.J. Pantazopoulou and A. Bas, "Participation of Floor Slabs in the Mechanisms of Resistance of Beam-Column Connections", Proceedings, 5th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, EERI, Vol. II, pp. 119-128, Chicago, July 1994.

45.    M. Chin and S.J. Pantazopoulou, "Comparison of Caribbean and North American Seismic Provisions", Proceedings, Caribbean Conference on Volcanology, Seismology and Earthquake Engineering, October 11-15, 1993, Trinidad, pp. 283-293.

46.    I. Imran and S.J. Pantazopoulou, "Constitutive Modeling of Concrete Using Non-Associated Plasticity", Proceedings, 14th Congress of Applied Mechanics, CANCAM, Kingston, Ontario, May-June 1993, pp. 499-500.

47.    S.J. Pantazopoulou and J.F. Bonacci, "Limitations of Current Design Methods for Frame Connections", Proceedings, IABSE Colloquium on Structural Concrete, Report #62, Stuttgart, April 1991, pp. 557-564.

48.    S.J. Pantazopoulou and I. Imran, "Shear Transfer at Slab-Wall Connections", Proceedings, 9th Structures Congress, ASCE, Indianapolis, May 1991, pp. 765-768.

49.    S.J. Pantazopoulou and A. Bas, "The Effect of Floor-Slabs on the Behaviour of Beam-Column Connections Under Seismic Loads", Proceedings, 6th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, June 1991, pp. 591-598.

50.    I. Imran and S.J. Pantazopoulou, "Experimental Study of Slab-Wall Connections", Proceedings, 6th Canadian Conference on Earthquake Engineering, Toronto, June 1991, pp. 647-654.

51.    B.M. Shahrooz, S.J. Pantazopoulou, and S.C. Chern, "Modeling of R.C. Beam-Column Connections Including Floor-Slab", Proceedings, 9th Structures Congress, ASCE, Indianapolis, May 1991, pp. 600-603.

52.    Pantazopoulou S. J. and X. Qi, "Lateral Load Behavior of R.C. Frame with Floor-Slabs", Proceedings, Fourth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Earthquake Engineering Research Institute, Vol. II, Palm Springs, California, May 1990 pp. 137-146.

53.    Shahrooz, J.P. Moehle, and S.J. Pantazopoulou, "Shaking-Table Tests of a Six-Story R.C. Frame with Setback", Proceedings, Fifth Canadian Conference on Earthquake Engineering, Ottawa, July 1987.

                                               

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

1.       Γ.Ε. Θερμού, Σ.Ι. Πανταζοπούλου και A.S. Elnashai, 2006, “Στρατηγική σχεδιασμού για την σεισμική αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων Ο.Σ. με προβλήματα κανονικότητας καθ' ύψος", Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη.

2.       Γ.Ε. Θερμού, και Σ.Ι. Πανταζοπούλου, Α. Αλληλόμη, Π. Βαλανίδης και Γ. Χαλκίτης, 2006, “Επισκευή/ενίσχυση πρισματικών στοιχείων Ο.Σ. παλαιάς τεχνολογίας με μανδύες ΙΟΠ", Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη.

3.       Σ. Π. Ταστάνη και Σ. Ι. Πανταζοπούλου (2006). “Μεγέθη σχεδιασμού συνάφειας ΙΟΠ - Γ ράβδων: πειραματική και αναλυτική διερεύνηση”, Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη.

4.       Σ. Π. Ταστάνη και Σ. Ι. Πανταζοπούλου (2006). “Σχεδιασμός αναβάθμισης διαβρωμένων κατασκευών Ο.Σ. με σύνθετα ΙΟΠ υλικά”, Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη

5.       Α.Ν. Κοτσόγλου και Σ.Ι. Πανταζοπούλου (2006). “Σεισμική Συμπεριφορά Γεφυρών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Συνεκτίμηση της Αλληλεπίδρασής τους με το Έδαφος και της Ενδοτικότητας των Επιχωμάτων Πρόσβασης», Πρακτικά 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη

6.       Ωραιόπουλος Κ., Νοβίδης Δ., και Πανταζοπούλου Σ., «Ανελαστική Ανάλυση Οπλισμένου Σκυροδέματος σε Διαξονική Ένταση με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων», Πρακτικά, 14ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς, Τόμος Α, σελ. 398-409.

7.       Δ. Συντζιρμά, και Σ. Πανταζοπούλου, «Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς στοιχείων από Ο.Σ. με βάση τις μετακινήσεις», Πρακτικά, 14ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς, Τόμος Α, σελ. 572-583.

8.        Γ. Θερμού, Σ. Πανταζοπούλου, και A. Elnashai, «Παραμετρική Διερεύνηση των Μηχανικών Χαρακτηριστικών Στοιχείων Ο.Σ. Ενισχυμένων με Μανδύες Ο.Σ.», Πρακτικά, 14ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς, Τόμος Β, σελ. 440-451.

9.       Σ. Ταστάνη, και Σ. Πανταζοπούλου, «Πειραματική Διερεύνηση Παλαιού Τύπου Θλιβόμενων Στοιχείων Ο.Σ. με Διαβρωμένο Οπλισμό:  Ενίσχυση / επισκευή με μανδύες συνθέτων υλικών», Πρακτικά, 14ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς, Τόμος Β, σελ. 537-548.

10.   Α. Κοτσόγλου και Σ. Πανταζοπούλου, «Ανελαστικά Φάσματα Επιταχύνσεων – Μετακινήσεων στο σχεδιασμό και αποτίμηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος», Πρακτικά, 14ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς, Τόμος Γ, σελ. 196-207.

11.   Σ. Ταστάνη και Σ. Πανταζοπούλου, «Απομείωση της Διατμητικής Αντοχής Στοιχείων Ο.Σ. υπό Ανακυκλιζόμενη Ένταση», Πρακτικά, 2ο Συνέδριο Αντισεισμικών, ΟΑΣΠ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001.

12.   Δ. Συντζιρμά, και Σ. Πανταζοπούλου, «Αποτίμηση της Διατμητικής Αντοχής Στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», Πρακτικά, 2ο Συνέδριο Αντισεισμικών, ΟΑΣΠ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001

13.   Σ. Πανταζοπούλου, "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γωνιακών Κόμβων Πλαισίου", Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, ΤΕΕ, Ρέθυμνο Κρήτης, Οκτώβριος 1999,  Tόμος ΙΙΙ, σελ. 198-205.

14.   Σ. Αρβανιτάκης, Σ. Ταστάνη και Σ. Πανταζοπούλου, "Επίδραση της Διάβρωσης στην Συνάφεια Οπλισμού Σκυροδέματος", Πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, ΤΕΕ, Ρέθυμνο Κρήτης, Οκτώβριος 1999, Τόμος  Ι, σελ. 93-100.

15.   Σ. Ταστάνη, Σ. Πανταζοπούλου, "Πειραματική Διερεύνηση της Συνάφειας Συνθέτων Ράβδων Οπλισμού - Σκυροδέματος", Πρακτικά του 1ου Ελληνικού Συνεδρίου Σύνθετων Υλικών Σκυροδέματος, Ξάνθη 9-10 Νοεμβρίου 2000, σελ. 277-286.

16.   Σ. Πανταζοπούλου, Σ. Ταστάνη, Β. Ασιμίδης, Σ. Κρομμύδας, "Μανδύες Συνθέτων Υλικών ως Μέσο Βελτίωσης της Συνάφειας Διαβρωμένου Μεταλλικού Οπλισμού", Πρακτικά του 1ου Ελληνικού Συνεδρίου Σύνθετων Υλικών Σκυροδέματος, Ξάνθη 9-10 Νοεμβρίου 2000, σελ. 354-363.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.   J. Bonacci, F. Filippou and S.J. Pantazopoulou (in alphabetical order), Chapter 3, "Beam-Column Joints", in R.C. Frames Under Earthquake Loading, published by Thomas Telford (London) for the Comité Euro-International du Béton, May 1996, 303 pp.

2.  Σ. Πανταζοπούλου, "Εισαγωγή στον Σχεδιασμό Στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Έναντι Οριακών Καταστάσεων", Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας ΔΠΘ (εκδότης), Δεκ. 2000, 200 σελ.

 

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

1.       Ημερίδα «Σεισμική Διακινδύνευση των Κατασκευών», με τίτλο «Εφαρμογές από την Διαδικασία Ενισχύσεων Στοιχείων Σκυροδέματος από Σύνθετα Υλικά», Καβάλα 21-22 Σεπτεμβρίου 2002, συνδιοργανωτές Τ.Ε.Ε., ΟΑΣΠ, και ΔΠΘ υπό την αιγίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ.

2.       Ημερίδα στις 18 Μαϊου 2000, που οργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με θέμα "Ενίσχυση Σκυροδέματος με Σύνθετα Πολυμερή", αίθουσα ΕΒΕΑ, Αθήνα.

3.       Ημερίδα στις 22 Απριλίου στην Λευκωσία με θέμα "Εφαρμογές των Συνθέτων Υλικών στις Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος", υπό την Αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας.

4.       Προσκεκλημένη ομιλήτρια της Επιστημονικής Εταιρίας Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ), 12 Δεκ. 2001, με θέμα «Σχεδιασμός Ενισχύσεων Στοιχείων Ο.Σ., με Σύνθετα Υλικά», αίθουσα Διαλέξεων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθήνα.

5.       Ομιλήτρια σε Ημερίδες στις 13 Δεκ. 1999, στην Αθήνα (σε 300 μηχανικούς, Αίθουσα Συνεδριάσεων Πεντελικού) και στις 20 Μαρτίου 2000 στην Θεσσαλονίκη (σε 150 μηχανικούς, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ) με θέμα "Τεχνολογίες και Συστήματα Στατικών και Αντισεισμικών Ενισχύσεων από Σύνθετα Πολυμερή", που οργανώθηκαν από την εταιρεία SIKA-HELLAS.

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(που δεν καλύφθηκαν ήδη στις Προηγ. Παραγράφους).

1.       S. J. Pantazopoulou, M. Aschheim, and M. Inel, “Modelling and Analysis of Demands for PBD of Bridge Columns”, ACI 341 Session on Performance-Based Seismic Design of Bridge Columns”, ACI Spring 2003 Convention, Vancouver, Canada, April 2003.

2.       S. J. Pantazopoulou and S. Tastani, "Controlled Bond Failure of GFRP Reinforcing Bars in Concrete", presented, Open Paper Session, organized by Committee 123, ACI Spring 2001 Convention, Philadelphia, March 2001.

3.       J. Bonacci, B. Angelakos, S. J. Pantazopoulou, and J. Wallace: “Behavior and Design of R.C.  Knee Joints Subjected to Earthquake Loading”, presented in the Special Session on “Design and Costruction of Earthquake Resisting Beam-Column Connections: Part II”, organized by ACI Committee 352, ACI Fall Convention, Los Angeles, 1998.

4.       C. French, and S. J. Pantazopoulou: “Effect of Slab Participation on the Performance of Beam-Column Connections”, presented in the Special Session on “Design and Costruction of Earthquake Resisting Beam-Column Connections: Part I”, organized by ACI Committee 352, ACI Fall Convention, Los Angeles, 1998.

5.       B. Martin-Perez, M.D.A. Thomas and S.J. Pantazopoulou, "Service Life Modelling of Highway Structures Exposed to Chloride Environments", presented in the Special Session on "Service Life Modelling", organized by ACI Committee 365, ACI Fall Convention, Atlanta, 1997 (invited contribution).

6.       S.J. Pantazopoulou, "Intelligent Processing", ISIS Centre of Excellence meeting, TUNS, Halifax, March 29, 1996.

7.       M. Martin-Perez and S. J. Pantazopoulou, "Mechanics of Concrete Participation to the Cyclic Shear Resistance of R.C. Members", ACI Spring Convention on "Shear Related Issues for Seismic Regions", organized by ACI Committee 445 (Shear and Torsion), Seattle, April 6-10, 1997.

8.       S.J. Pantazopoulou, "Repair of Masonry Using ACM", Lecture given during the U of T Continuing Education Series on "Life Extension of Civil Structures with Advanced Composites", June 21, 1995, Toronto.

9.       S. L. McCabe and S.J. Pantazopoulou, "Evaluation of Bond Performance in R.C. Structures", ACI Spring Convention Session on "Bond Models", "The P. Gergely Symposium", co-organized by ACI Committee 408 and CEB Task Group 2/5 (Bond Models), Seattle, April 6-10, 1997.

10.   S.J. Pantazopoulou, "Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Columns", Session on "Practical Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Structures", organized by ACI Committee 447, Salt Lake City, Utah, March 1995 (invited).

11.   S.J. Pantazopoulou and J.F. Bonacci, "Evaluation of Lateral Load Resistance of Low-Rise R.C. Shear Walls", Session on "Earthquake Resisting Walls", organized by ACI Committee 368, Vancouver, B.C., March 1993.

12.   J. Bonacci and S.J. Pantazopoulou, "Designing Beam-Column Joints as Members Rather than Zones", Session on "Recent Developments on Beam Column Connections", organized by ACI Committee 352, Vancouver, B.C., March 1993.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.       B. Martin-Perez, M.D. A. Thomas, and S. J. Pantazopoulou, “Service Life Modelling of Highway Structures made with High Performance Concrete”, Final Project Report, Ministry of Transportation of Ontario (sponsor), Dec. 1997.

2.       S.J. Pantazopoulou and J.P. Moehle, "The Effect of Slabs on the Flexural Behavior of Beams", Report No. UCB/EERC-87/17, Earthquake Engineering Research Center, University of California at Berkeley, October 1987, 122 pp.

3.       R. Bergmann and S.J. Pantazopoulou, "A Finite-Element for R.C. Shear-Walls Under Cyclic Loads", Report No. UCB/SEMM-88-09, University of California at Berkeley, July 1988, 100 pp.

4.       S.J. Pantazopoulou and MDA Thomas, "Service Life Modelling of R.C. Structures Exposed to Chlorides", MTO July 1995, 45 pp.

5.       S. Nikolic-Brzev and S.J. Pantazopoulou, "Rehabilitation of Masonry Structures Using Non-Metallic Fibre Composite Reinforcement", U of T Publication 95-01, ISBN 0-7727-7584-2.

6.       S. Sheikh, S.J. Pantazopoulou, J. Bonacci, M.D.A. Thomas and N. Hearn, "Repair of Corrosion Damaged Columns with ACM", Ministry of Transportation of Ontario, March 1996 MTO ref. # 31902, 100 pp.

7.       J.F. Bonacci, M.P. Collins, S.J. Pantazopoulou and S.A. Sheikh, "Participation of Precast Concrete Cladding Panels in the Lateral-Load Resistance of Buildings - A Design Brief", prepared for the Canadian Prestressed Concrete Institute, 27 May 1995, 17 pp.

 

 

SOFTWARE DEVELOPMENT

8.       A. Karasaridis, M. Maalej, D. Hatzinakos, S. J. Pantazopoulou, “ESPAN: Expert-System Performance Analysis Software Package”, www.comm.utoronto.ca/espan, program manual, ISIS-Canada, 10pp.

9.   K. Ωραιόπουλος, Σ. Πανταζοπούλου, «FEMapp: Μηχανή Πεπερασμένων Στοιχείων», program manual 100 σελ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

 


 

1 Οι επιτροπές του American Concrete Institute (ACI) είναι υπεύθυνες για την σύνταξη προδιαγραφών σχεδιασμού κατασκευών σκυροδέματος (Κανονισμό), για την αξιολόγηση του State of the Art σε κάθε επιμέρους σχετικό αντικείμενο, και για τον προσδιορισμό κατευθύνσεων και αναγκών έρευνας στο Οπλισμένο και Άοπλο Σκυρόδεμα.  

2 Τον ίδιο ρόλο με το ACI παίζει στην Ευρώπη η Federation Internationalle du Beton (FIB) από το 1998, η οποία προέκυψε τo 1998 από συνένωση των παλαιότερων οργανισμών, CEB και FIP.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ