ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Άγγελος Πρωτοπαπάς
   Γεννήθηκα το 1958 στη Λιβαδειά Βοιωτίας. Έλαβα το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση υδραυλικού μηχανικού από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1981. Στη συνέχεια φοίτησα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MS) στη Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα το 1983. Κατόπιν σπούδασα με υποτροφία στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (MIT) όπου έλαβα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MS) το 1986 και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) το 1988 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Το 1988 εργάστηκα σαν επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, το 1989 σαν μελετητής στην εταιρεία Μέτκαφ & Έντι (Metcalf & Eddy, Inc.), Wakefield, Massachusetts, Τμήμα Μελετών Ποιότητας Περιβάλλοντος και από το 1990 σαν Eπίκουρος και από το 1997 Αναπληρωτής Καθηγητής στο Polytechnic University, Dept of Civil and Environmental Engineering, Brooklyn, New York. To 2000 εκλέχτηκα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου και υπηρετώ από το Δεκέμβριο 2000 μέχρι σήμερα. Γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση και διαχείριση υδατικών και περιβαλλοντικών πόρων, Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έργων πολιτικού μηχανικού με χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας, ανάλυσης συστημάτων και προσομοιώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ερευνητικές εργασίες:
  1. Aνάλυση και βέλτιστος σχεδιασμός, λειτουργία, και συντήρηση υδραυλικών έργων και έργων προστασίας του περιβάλλοντος, με έμφαση στις μεθόδους εκτίμησης της οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας και της λειτουργικής ποιότητας υδραυλικών συστημάτων.

  2. Υπολογιστικές και αναλυτικές μεθόδους προσομοίωσης για την μελέτη ροής και μεταφοράς ρύπων σε επιφανειακούς αποδέκτες και υπόγειους υδροφορείς, με έμφαση στη χρήση στοχαστικών μεθόδων.

  3. Δυναμική υδρολογία, ρευστομηχανική, εφαρμογές πληροφορικής σε έργα πολιτικού μηχανικού.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ