ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στυλιανός Σκιάς
   Γεννήθηκα στις 7 Σεπτεβρίου του 1950 στη Χαλκίδα. Είμαι πτυχιούχος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τεχνική Γεωλογία και τη Γεωτεχνική Μηχανική του Πανεπιστημίου του Leeds και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γεωτεχνική Μηχανική στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος της διδακτορικής μου διατριβής είναι «Εκτίμηση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς και των φαινομένων αστάθειας. Η περίπτωση των σχηματισμών του φλύσχη της Δυτικής Ελλάδας». Εργάζομαι ως λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προηγούμενα εργάσθηκα (μέσω υπεργολάβων και μελετητικών γραφείων) σε φράγματα της Δ.Ε.Η. (Πουρνάρι, Στράτος), σε λιμενικά έργα (Εύβοια) ενώ συμμετείχα ως συνιδιοκτήτης στην εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΟΕ» στη Χαλκίδα (1987 - 1995) στο εργαστήριο σκυροδέματος και γεωτεχνικών ερευνών ως μελετητής στις κατηγορίες 20 και 21. Είμαι παντρεμένος με τη Νόπη Κοναξή και είμαι πατέρας 2 παιδιών.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ