Λογότυπο
Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικού Μηχανικού

Αρχική Σελίδα Δ.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κεντρική Βιβλιοθήκη Σύνδεσμοι Πηγές Επικοινωνία

Ελλάς2008


Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού


Γέφυρα

Παρακάτω βρίσκονται συγκεντρωμένα κάποια χαρακτηριστηκά έργα πολιτικού μηχανικού, τα οποία παρατίθενται με χρονολογική σειρά και συνοδεύονται από ιστορική και τεχνική περιγραφή.


Ελλαδικός Χώρος

Διεθνής Χώρος

Επιστροφή