Λογότυπο
Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικού Μηχανικού

Αρχική Σελίδα Δ.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κεντρική Βιβλιοθήκη Σύνδεσμοι Πηγές Επικοινωνία

Ελλάδα2008


Δομικές Μηχανές

Ως Δομικές Μηχανές χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα εργαλεία που βοηθούν τον άνθρωπο στη διεκπεραίωση μιας χωματουργικής εργασίας με απώτερο σκοπό την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, είτε για προσωπική, είτε ευρύτερη χρήση.
Από την αρχαιότητα ακόμα, ο άνθρωπος προκειμένου να επιβιώσει, ένιωσε την ανάγκη για στέγαση, μια από τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου, κάνοντάς τον να αναζητάει ολοένα και περισσότερο μέσα, που θα τον βοηθούσαν να ικανοποιήσει την αναγκη του αυτή, με οσον τον δυνατον λιγότερο κόπο. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό, ήρθε να δώσει η ανακάλυψη των δομικών μηχανών.
Στην αρχή μόνη βοήθεια στην ικανοποίηση αυτής του της ανάγκης ήταν τα χέρια του. Με την πάροδο όμως του καιρού και κατά συνέπεια των ετών, άρχισε να ακονίζει το μυαλό του με απώτερο στόχο την εύρεση μέσων που θα τον διευκόλυναν.
Σήμερα, που ο στόχος του ανθρώπου, δεν είναι απλά η κατασκευή ενός τεχνικού έργου,αλλά η κατασκευή ενός τεχνικού έργου άρτια σχεδιασμένου με το ελάχιστο δυνατό κόστος και το κυριότερο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, οι δομικές μηχανές γίνονται ολοένα και περισσότερες και κατατάσσονται ανάλογα με το μέγεθος και την κινητικότητά τους, σε 3 κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εργαλεία, που αποτελούν τις φορητές μηχανές.
Στη δεύτερη οι αυτοκινούμενες ή αυτές που κινούνται με τη βοήθεια άλλων κινητήριων μηχανών και
Στην Τρίτη, όσες έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σ'ένα χώρο και μόνο με την αποσυναρμολόγησή τους μπορούν να μετακινηθούν από αυτόν.

Όμως αυτός δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ταξινόμησης των δομικών μηχανων. Υπάρχουν πολλά άλλα κριτήρια που βοηθούν στον διαχωρισμό τους.
Βασικό κριτήριο είναι η εργασία που εκτελεί η μηχανή.
Έτσι, έχουμε τις εκσκαπτικές μηχανές


equip1

equip2

equip3

equip4

equip5

equip6

Κύρια εργασία των δομικών αυτών μηχανών είναι η εκσκαφή του εδάφους καθώς και η μετακίνησή του και η απόθεσή του σε ένα συγκεκριμένο μέρος.

Εν συνεχεία έχουμε τις μεταφορικές μηχανές που και αυτές με τη σειρά τους διαχωρίζονται σε άλλες επιμέρους κατηγορίες. Τις μεταφορικές μηχανές των οποίων η μετατόπιση γίνεται οριζόντια(μεταφορά) και αυτών που γίνεται κατακόρυφα(ανύψωση). Εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι απόλυτα ευκρινής, γιατι μπορεί μία μηχανή να εκτελεί και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Σ'αυτήν την κατηγορία ανήκουν:

equip7

Μετά έχουμε τις μηχανές διάστρωσης και συμπύκνωσης υλικών. Αυτές οι μηχανές βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην οδοποιία για κατασκευή επιχωμάτων, βάσεων, υποβάσεων κ.τ.λ. καθώς και σε άλλες χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης στις οποίες χρειάζεται διάστρωση και συμπύκνωση του εδάφους και των υλικών.

equip8

equip9

equip10

equip11

Τέλος έχουμε τις μηχανές κατεργασίας υλικών. Εδώ ανηκουν δομικές μηχανές που που συμβάλλουν στην παραγωγή αδρανών υλικών, στην παραγωγή σκυροδέματος καθώς και στην παρασκευή ασφαλτομείγματος.

equip12

equip13

equip14

Όλες οι δομικές μηχανές χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση μιας χωματουργικής εργασίας, ενός έργου οδοποιίας, μιας οικοδομικής λειτουργίας, ακόμη και στην κατασκευή μιας σήραγγας και άλλων υπόγειων έργων.
Τα κριτήρια όμως επιλογής τους είναι πολλά. Όλες οι δομικές μηχανές δεν είναι εξ' ίσου χρήσιμες για όλα τα τεχνικά έργα. Ο τρόπος επιλογής τους στηρίζεται σε κάποιους παράγοντες:

Αυτοί που διαμορφώνουν τις ανάγκες για δομικές μηχανές, δηλαδή προσδιορίζουν το απαραίτητο είδος και μέγεθος των μηχανών.

α) Η τοποθεσία του έργου
β) Τα χαρακτηριστικά της εργασίας και τις ικανότητες της
μηχανής
γ) Οι προδιαγραφές της εργασίας ή του έργου
δ) Οι συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας
ε) Οι χρονικές προθεσμίες και η απαιτούμενη
παραγωγικότητα
στ) Το μέγεθος και οι συνεργαζόμενες μηχανές
ζ) Η προσαρμοστικότητα και γενικότερα η χρήση της
μηχανής
η) Η τυποποίηση των μηχανών

Αυτοί που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ παρομοιων μηχανών.
α) Η απόδοση και ο χειρισμός της μηχανής
β) Το κόστος και η διαθεσιμότητά της
γ) Η παροχή υπηρεσιών του πωλητήΕπιστροφή