Λογότυπο
Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικού Μηχανικού

Αρχική Σελίδα Δ.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κεντρική Βιβλιοθήκη Σύνδεσμοι Πηγές Επικοινωνία

Ελλάδα2008


Software

Παρακάτω βρίσκονται ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε ηλεκτονικές τοποθεσίες όπου συγκεντρώνεται υλικό σχετικά με λογισμικό για το χώρο του μηχανικού.

http://www.engsoftwarecenter.com/

http://www.tenlinks.com/engineering/civil/software.htm

http://www.guideme.com/Civil/CivilEngineeringSoftware.htm

http://www.icivilengineer.com/Software_Guide/

http://portal.tee.gr/portal/

επιστροφή