Κατασκευή και Συντήρηση Βάσης Δεδομένων Επιλεγμένων Πληροφοριών των Νομών της Ελλάδας

   Βάση δεδομένων που απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές του 8ου και 9ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για άντληση πληροφοριών και κειμένων σχετικών με τις ασκήσεις των μαθημάτων ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ.

   Η βάση περιέχει το σύνολο των διπλωματικών εργασιών του Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων και Μεταφορών που έχουν ως αντικείμενο νομούς της χώρας, καθώς και σχετικές εργασίες και θέματα φοιτητών του Τομέα. Περιέχει ακόμη συνδέσμους με ελληνικές και ξένες πηγές σχετικής πληροφόρησης.