Ανάξαρχος

Γεωτεχνική Μηχανική - Γεωτεχνικός Μηχανικός

αντικείμενα,  ιδιαιτερότητες, προοπτικές

έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα

Στυλιανός Γ. Σκιάς, Επ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Ο ρόλος της Τεχνικής Γεωλογίας μέσα στο χώρο δράσης της Γεωτεχνικής Μηχανικής συνίσταται, γενικά, στη μεθοδευμένη συλλογή, αξιολόγηση και τη μέγιστη... Περισσότερα>>

Τα πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό Έβρο

Τσεσμελής Γεώργιος Τοπογράφος με Α΄β Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Υδραυλικών Έργων

Ο Έβρος ποταμός αλλά και οι παραπόταμοι του πηγάζουν από την κεντρική και νοτιοανατολική και Ανατολική Βουλγαρία. Δέχεται στο ύψος της Αδριανούπολης, τα νερά... Περισσότερα>>

Κατολίσθηση, Αγ. Άννα-Εύβοια 2003

Στυλιανός Γ. Σκιάς, Επ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Μια συλλογή φωτογραφιών από τις κατολισθήσεις στην Αγία Άννα στην Εύβοια... Περισσότερα>>

Κατολίσθηση, Αλεξανδρούπολη-Έβρος 2002

Στυλιανός Γ. Σκιάς, Επ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Μια συλλογή φωτογραφιών από τις κατολισθήσεις στην ακτή της Αλεξανδρούπολης στο Νομό Έβρου... Περισσότερα>>

Οι πλημμύρες στον ποταμό Έβρο 2005

Στυλιανός Γ. Σκιάς, Επ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Μια συλλογή φωτογραφιών από τις πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Έβρου... Περισσότερα>>

Καμμένες εκτάσεις Νομού Ηλείας 2007

Στυλιανός Γ. Σκιάς, Επ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Μια συλλογή φωτογραφιών από τις καμμένες εκτάσεις του Νομού Ηλείας... Περισσότερα>>

Γεωλογία - Γεωεπιστήμες

Περιοδικό του Π.Π.Σ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών|Τεύχος 11

gpmain

Στο διεθνή επιστημονικό χώρο ο παραδοσιακός όρος Γεωλογία αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα (με ορολογικές διαφοροποιήσεις και μειώσεις σε σχέση με  το αρχικό-παλαιό συνολικό αντικείμενο αναφοράς) το όνομα της θετικής επιστήμης με αντικείμενο την μελέτη της Γης και των υλικών που την αποτελούν. Η Γεωλογία είναι, ουσιαστικά, μια ολιστική (holistic) επιστήμη αφού εξασκείται στις τέσσερις διαστάσεις του χωρο-χρόνου. Στην πορεία του χρόνου, οι επικαλύψεις της Γεωλογίας με άλλες επιστήμες π.χ. Φυσική, Χημεία, Βιολογία, δημιούργησαν σταδιακά, επιμέρους αντίστοιχους επιστημονικούς κλάδους: Γεωφυσική, Γεωχημεία, Παλαιοντολογία. Η περαιτέρω, αναπόφευκτη ίσως, πολυδιάσπαση του αρχικού συνολικού γεωλογικού αντικειμένου σε ειδικότητες και υποειδικότητες συνετέλεσε μεν στην επιστημονική πρόοδο, αλλά αποδυνάμωσε βαθμιαία τη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους γεωεπιστημόνων και κυρίως τη δυνατότητα του καθενός να διατηρεί την αναγκαία ολιστική θεώρηση των γεωλογικών διεργασιών και φαινομένων. Ο ευρύτερος σε περιεχόμενο όρος Γεωεπιστήμη-ες (Geo- or Earth-science-s), επαναφέρει και διευρύνει την αρχική ολιστική θεώρηση της Γης (όπως η «παλιά» γεωλογία) και περιλαμβάνει εκτός της «νέας» γεωλογίας, την γεωγραφία, ωκεανογραφία, υδρολογία, μετεωρολογία και την επιστήμη της ατμόσφαιρας.

Γράφει ο Στυλιανός Γ. Σκιάς, Επ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Καλύπτει δηλαδή, την μελέτη των υλικών και των φαινομένων που αναφέρονται στα τρία από τα τέσσερα κύρια υποσυστήματα του μεγασυστήματος της Γης: λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα (σχ. 1). Λυδία λίθος της ολιστικής αυτής επαναπροσέγγισης ήταν η θεωρία-μοντέλλο των λιθοσφαιρικών πλακών (platetectonics), που απετέλεσε τομή για τις γεωεπιστήμες. Περισσότερα>>

Από τη Σύνταξη

Ξάνθη|Δεκέμβριος 2005

Επιθυμία όλων των συντελεστών αυτής της ηλεκτρονικής έκδοσης είναι να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων, των φοιτητών και των φίλων μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, καταχωρώντας τις συνεργασίες τους και «ακούγοντας» τις υποδείξεις τους. Όσοι σκοπεύουν να αποστείλουν υλικό πρέπει να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που θα διευκολύνουν τους συντελεστές της έκδοσης στην υλοποίησή της:

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ή CD ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ PRINT-OUT ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Στεφανία-Πέτρα Σαρρίδου, Τηλ. και FAX 25410-79747.

Η άποψη των συντακτών των κειμένων δεν απηχεί απαραίτητα και την άποψη των συντελεστών του Περιοδικού.

epeaek08