Ανάξαρχος

Ο υπερκαταναλωτισμός βασική αιτία υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Μανόλης Βουτυράκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)

Ο ελληνικός πληθυσμός το 1993 είχε συμπεριφορά περίπου όπως 22 εκατομμύρια Έλληνες του 1970 από πλευράς ενεργειακής ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ανάλογα ισχύουν για την Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία... Περισσότερα>>

Η γενιά της αφθονίας και της σπατάλης

Β. Προφυλλίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

Ο πλούτος και η ευημερία δεν ήταν ποτέ ισομερώς κατανεμημένοι. Η αδικία και οι ανισότητες ήταν και είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνίας. Η γενιά ωστόσο όσων διανύουν σήμερα... Περισσότερα>>

Καταναλωτής και Περιβάλλον της Αγοράς - Μια προσέγγιση από την πλευρά της Οικονομικής Επιστήμης

Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Το υπόδειγμα που περιγράφει τον καταναλωτή και το περιβάλλον της αγοράς αποτελείται από τέσσερα στοιχεία... Περισσότερα>>

Οριακή Χρησιμότητα και το παράδοξο του νερού και των διαμαντιών

Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Για τους οικονομολόγους του 10ου αιώνα αποτελούσε αίνιγμα το γεγονός ότι η τομή του νερού, που είναι τόσο απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου, ήταν πιο χαμηλή από την... Περισσότερα>>

Έξυπνος καταναλωτής!

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Τι σημαίνει: «καταναλώνω έξυπνα;» Σημαίνει ότι ενημερώνομαι σωστά για τα δικαιώματά μου ως καταναλωτής, για το τι πρέπει να προσέχω πριν... Περισσότερα>>

Ο Ανάξαρχος

Η βιογραφία του Ανάξαρχου του Αβδηρίτη

Οπαδός της ατομικής σχολής του Δημοκρίτου, με απόκλιση προς τη σκεπτική κατεύθυνση. Ήταν, σύμφωνα με ορισμένους, μαθητής του Μητροδώρου του Χίου, μαθητού του Δημόκριτου και σύμφωνα με άλλους, του Διογένους του Σμυρναίου, μαθητού του Μητροδώρου. Ότι χρημάτισε μαθητής και του Δημόκριτου, δεν φαίνεται πιθανό, γιατί ο μεν Δημόκριτος ήκμασε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο δε Ανάξαρχος κατά τον 4ο.

Υπήρξε σύγχρονος και φίλος του Μ. Αλεξάνδρου, τον οποίο και συνόδευσε στην εκστρατεία κατά της Ασίας, κυρίως για να ικανοποιήσει τον ζήλο του για έρευνα, ενώ σύμφωνα με κοινή παράδοση κάποιων αρχαίων συγγραφέων (Πλουτάρχου, Αρριανού, Αθηναίου, Λουκιανού), ο Ανάξαρχος παριστάνεται περισσότερο ως κόλακας παρά ως φίλος του Αλεξάνδρου.

Ο Ανάξαρχος ονομαζόταν ευδαιμονικός, γιατί σύμφωνα με τα διδάγματα του Δημοκρίτου, ως κανόνα του βίου του είχε το «ευδαιμόνως ζην», δηλαδή τον ατάραχο και χωρίς πάθη βίο.

Για τη φιλοσοφική θεωρία του Ανάξαρχου γνωρίζουμε ότι αυτός δεν παραδεχόταν κανένα κριτήριο της αλήθειας, παρομοίαζε δε τα όντα ως ευρισκόμενα σε σκηνογραφία ή σε συνεχή κατάσταση ύπνου.

Το τέλος του Αναξάρχου, μαρτυρικό και ηρωϊκό, γράφτηκε στην Κύπρο, από τον τύραννο Νικοκρέωντα, ο οποίος διέταξε το βασανισμό και την εκτέλεσή του όταν, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, το πλοίο με το οποίο ταξίδευε, προσάραξε στην Κύπρο λόγω των ανέμων.