Ανάξαρχος

Ο υπερκαταναλωτισμός βασική αιτία υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Μανόλης Βουτυράκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος του Συλλόγου Προώθησης των Α.Π.Ε. στην Κρήτη (Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.)

Ο ελληνικός πληθυσμός το 1993 είχε συμπεριφορά περίπου όπως 22 εκατομμύρια Έλληνες του 1970 από πλευράς ενεργειακής ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ανάλογα ισχύουν για την Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία... Περισσότερα>>

Η γενιά της αφθονίας και της σπατάλης

Β. Προφυλλίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

Ο πλούτος και η ευημερία δεν ήταν ποτέ ισομερώς κατανεμημένοι. Η αδικία και οι ανισότητες ήταν και είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνίας. Η γενιά ωστόσο όσων διανύουν σήμερα... Περισσότερα>>

Καταναλωτής και Περιβάλλον της Αγοράς - Μια προσέγγιση από την πλευρά της Οικονομικής Επιστήμης

Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Το υπόδειγμα που περιγράφει τον καταναλωτή και το περιβάλλον της αγοράς αποτελείται από τέσσερα στοιχεία... Περισσότερα>>

Οριακή Χρησιμότητα και το παράδοξο του νερού και των διαμαντιών

Χρυσάφης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

Για τους οικονομολόγους του 10ου αιώνα αποτελούσε αίνιγμα το γεγονός ότι η τομή του νερού, που είναι τόσο απαραίτητο για την επιβίωση του ανθρώπου, ήταν πιο χαμηλή από την... Περισσότερα>>

Έξυπνος καταναλωτής!

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Τι σημαίνει: «καταναλώνω έξυπνα;» Σημαίνει ότι ενημερώνομαι σωστά για τα δικαιώματά μου ως καταναλωτής, για το τι πρέπει να προσέχω πριν... Περισσότερα>>

Καταναλωτισμός

Περιοδικό του Π.Π.Σ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών|Τεύχος 18

adam

  • Γιατί καταναλώνουμε και με ποιους τρόπους;
  • Ποιοι παράγοντες μορφοποιούν και καθορίζουν τις επιλογές και τις δράσεις μας;
  • Πώς μπορούμε σήμερα να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε εναλλακτικές,  αειφόρες συμπεριφορές και τρόπο ζωής ;

Κατ' αρχήν τι είναι ανάγκη;
Για να ορίσουμε την ανάγκη θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι είναι ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος πέρα από βιολογικό ον, είναι κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, συναισθηματικό, αισθητικό και λογικό ον (λογικό με την έννοια ότι διαθέτει λόγο και γλώσσα και επομένως έχει δυνάμει την ικανότητα ανα-στοχασμού και επικοινωνίας).

Γράφει ο Σκεύος Παπαιωάννου | Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι ανθρώπινες ανάγκες δεν μπορεί επομένως παρά να αφορούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ανθρώπου: ανάγκες βιολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, συναισθηματικές, αισθητικές καθώς και ανάγκες που αφορούν στην ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας και διαμέσου αυτών της επικοινωνίας. Εάν αυτό είναι έτσι, τότε για την ολοκλήρωση του ανθρώπου θα πρέπει να ικανοποιούνται όλες αυτές οι ανάγκες.

Η ανάγκη, η οποιαδήποτε ανάγκη, έχει μια ιστορική, κοινωνική, ταξική, γεωγραφική, φυλετική και πολιτιστική διάσταση η οποία επηρεάζει το επίπεδο, το περιεχόμενο, το είδος, την ένταση, την ιεράρχηση, τον τρόπο, αλλά και την σημασία ικανοποίησης των αναγκών. Μπορεί δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, ως άνθρωποι να έχουν παντού ανάγκες που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά αυτές διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, από κοινωνία σε κοινωνία, από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κοινωνική τάξη σε κοινωνική τάξη, από φύλο σε φύλο, από περιοχή σε περιοχή, από ιστορική περίοδο σε ιστορική περίοδο. Περισσότερα>>

Από τη Σύνταξη

Ξάνθη|Δεκέμβριος 2005

Επιθυμία όλων των συντελεστών αυτής της ηλεκτρονικής έκδοσης είναι να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων, των φοιτητών και των φίλων μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, καταχωρώντας τις συνεργασίες τους και «ακούγοντας» τις υποδείξεις τους. Όσοι σκοπεύουν να αποστείλουν υλικό πρέπει να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που θα διευκολύνουν τους συντελεστές της έκδοσης στην υλοποίησή της:

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ή CD ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ PRINT-OUT ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Στεφανία-Πέτρα Σαρρίδου, Τηλ. και FAX 25410-79747.

Η άποψη των συντακτών των κειμένων δεν απηχεί απαραίτητα και την άποψη των συντελεστών του Περιοδικού.

epeaek08