Ανάξαρχος

Ασφάλεια και Υγεία στις Οικοδομικές Εργασίες

Γράφουν οι Επ.Καθ. κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Γραβάνη Σοφία, Δαλλίδου Πασχαλιά, Μεταπτυχιακές φοιτήτριες «Υγιεινής και Ασφάλειας » της Ιατρικής Σχολής, Δ.Π.Θ.

Κατόπιν επίσκεψης σε εργοτάξια της επιλογής μας φωτογραφήσαμε και περιγράψαμε επικίνδυνες καταστάσεις που εντοπίσαμε και προτείνουμε μέτρα... Περισσότερα>>

Οργάνωση και λειτουργία προγράμματος εκπαίδευσης κλωστοϋφαντουργών στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Γράφουν οι Επ.Καθ. κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Ντελέζος Κωνσταντίνος, Σαραντοπούλου Κυριακή, Χαλκιαδάκη Μαρία, Ψαρίδη Κωνσταντίνος, Μεταπτυχιακοί φοιτητές «Υγιεινής και Ασφάλειας » της Ιατρικής Σχολής, Δ.Π.Θ.

Η κλωστοϋφαντουργία είναι μεταξύ των πρώτων βιομηχανικών κλάδων που αναπτύχθηκαν στη Ελλάδα. Τα πρώτα εργοστάσια... Περισσότερα>>

Επαγγελματικοί κίνδυνοι και ασθένειες των αγροτών

Γράφουν οι Επ.Καθ. κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Αντωνίου Κωνσταντία, Βασιλοπούλου Γεωργία, Γράβανη Σοφία, Κουταβάς Σπύρος, Μεταπτυχιακοί φοιτητές «Υγιεινής και Ασφάλειας » της Ιατρικής Σχολής, Δ.Π.Θ.

Οι αγροτικές εργασίες θεωρούνται επικίνδυνη απασχόληση. Οι γεωργικές εργασίες συνεχώς κατατάσσονται στην κορυφή των εργασιών με το υψηλότερο... Περισσότερα>>

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και Μέλλον

Γράφουν οι Επ.Καθ. κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Ντελέζος Κωνσταντίνος, Σαραντοπούλου Κυριακή, Χαλκιαδάκη Μαρία, Ψαρίδης Κωνσταντίνος, Μεταπτυχιακοί φοιτητές «Υγιεινής και Ασφάλειας » της Ιατρικής Σχολής, Δ.Π.Θ.

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας τα τελευταία χρόνια προκαλεί δέος. Κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί... Περισσότερα>>

Ασφάλεια και Υγεία στις οικοδομικές εργασίες

Γράφουν οι Επ.Καθ. κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Βάγκα Ελισάβετ, Ζέρβα Μαρία, Μεταπτυχιακές φοιτήτριες «Υγιεινής και Ασφάλειας » της Ιατρικής Σχολής, Δ.Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας ο κάθε άνθρωπος εκτίθεται σε επαγγελματικό κίνδυνο και όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα και αντιμετώπιση... Περισσότερα>>

Εργατικά Ατυχήματα στην Αττική

Γράφουν οι Επ.Καθ. κ. Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Βάγκα Ελισάβετ,Τσαγκάρη Χριστίνα, Ζέρβα Μαρία, Ζουμπούλη Αριάδνη, Μεταπτυχιακές φοιτήτριες «Υγιεινής και Ασφάλειας » της Ιατρικής Σχολής, Δ.Π.Θ.

Στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, διαπιστώνουμε θλιβερά πως τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας... Περισσότερα>>

Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας Μέρος Β

Περιοδικό του Π.Π.Σ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών|Τεύχος 6

warszawa

Βασικός Νόμος για τις υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας   των εργαζομένων και τρίτων και όχι σε σχέση με την ασφάλεια της κατασκευής  (στατική επάρκεια), στις οικοδομές και λοιπά Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα είναι ο Ν. 1396/83. Οι ορισμοί Τεχνικού Έργου, Κυρίου του έργου , Εργολάβου , Υπεργολάβου, Μελετητή και επιβλέποντος Μηχ/κού δίδονται στο νόμο αυτό.

Με το Π.Δ. 305/96 συμπληρώνονται(εργαζόμενος - αυτοαπασχολούμενος - εκπρόσωπος εργαζομένων) και αναλύονται (ανάδοχος - εργοδότης) οι ορισμοί των παραγόντων της κατασκευής των Τεχνικών Έργων. Ακόμη εισάγονται οι νέοι θεσμοί και οι ορισμοί των συντονιστών για θέματα Α+Υ στη φάση της μελέτης του έργου και στη φάση της εκτέλεσής του.

Γράφει η Μαρία Σ.Δόση-Σιββά

Αρχιτέκτων Μηχ/κός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας-Θράκης

Σε ό,τι   αφορά στα Δημόσια έργα  ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της    Νομοθεσίας για την Υ+Α των εργαζομένων και περιοίκων και πρόσθετα γίνεται αναφορά και στα διατάγματα για τα Δημόσια έργα όπως Π.Δ. 609/85 , Ν. 1418/84, Αποφ. οικ.433/ 19.9.2000 ΥΠΕΧΩΔΕ, Αποφ. Αριθμ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-3-01 ΥΠΕΧΩΔΕ, Αποφ. Αριθμ.ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-01 ΥΠΕΧΩΔΕ Αποφ. Αριθμ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27-11-2002 ΥΠΕΧΩΔΕ

Ν. 2940/6-8-01 «Αναπτυξιακά ,φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις.»(εισαγωγή της υπεργολαβίας στα Δημόσια Έργα) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3263/2004

Οι υποχρεώσεις των συντελεστών της κατασκευής Τεχνικών έργων , Ιδιωτικών και Δημοσίων , όπως προκύπτουν από την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, μπορούν να ομαδοποιηθούν συνοπτικά ως ακολούθως. Περισσότερα>>

Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική τοποθεσία του προγράμματος για την

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από τη Σύνταξη

Ξάνθη|Δεκέμβριος 2005

Επιθυμία όλων των συντελεστών αυτής της ηλεκτρονικής έκδοσης είναι να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων, των φοιτητών και των φίλων μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, καταχωρώντας τις συνεργασίες τους και «ακούγοντας» τις υποδείξεις τους. Όσοι σκοπεύουν να αποστείλουν υλικό πρέπει να τηρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που θα διευκολύνουν τους συντελεστές της έκδοσης στην υλοποίησή της:

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ή CD ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ PRINT-OUT ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Στεφανία-Πέτρα Σαρρίδου, Τηλ. και FAX 25410-79747.

Η άποψη των συντακτών των κειμένων δεν απηχεί απαραίτητα και την άποψη των συντελεστών του Περιοδικού.

epeaek08