Αρχική Σελίδα
 Προφίλ
 Ανακοινώσεις
 Σύνδεσμοι
 Ο Διοκλής
 Ο Δημόκριτος
 Δ.Π.Θ.
 Επικοινωνία

Δεοντολογία:

Για την παραγωγή, την συγκέντρωση, την επεξεργασία και την τοποθέτηση του υλικού στις ιστοσελίδες, για την αναφορά στις πηγές, αλληλογραφία με τους αρθρογράφους κ.λ.π., τηρήθηκε η δεοντολογία τα μέγιστα. Λόγω του πολυαρίθμου της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου και της μεγάλης ποικιλίας των θεμάτων, παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες του Δκτυακού μας Τόπου, εάν κάτι διέλαθε της προσοχής μας και επέπεσε στην αντίληψή τους, να το κοινοποιήσουν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου Καθηγητή κ. Β. Παπαδόπουλο, ώστε να φροντίσει για την αποκατάσταση.