Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το πλαίσιο αποτίμησης βρίσκονται εδώ.