ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σύνολο παιδαγωγικών - διδακτικών σημειώσεων με σκοπό την κάλυψη κενών και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ύλης των μαθημάτων του Λυκείου και του Πολυτεχνείου.