ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   
 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους κωδικούς, σας παρακαλούμε θερμά να έρχεσθε σε επαφή με τους υπεύθυνους, μέσω του email gpapado@civil.duth.gr σημειώνοντας και την ιδιότητα σας π.χ Καθηγητής, Φοιτητής κτλ.
 
     
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
     
 

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2
Εξάμηνο 3
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5
Εξάμηνο 6
Εξάμηνο 7
Εξάμηνο 8
Εξάμηνο 9
Εξάμηνο 10
Αλφαβητικά
<< >>

 

 

 

 

 

 

 

  

1ο εξάμηνο          

1ο Εξάμηνο

Μηχανική Στερεού Σώματος Ι >>
Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι >>
Εισαγωγή στην Πληροφορική >>
Τεχνική της Αναπαράστασης >>
Οικονομική Ανάλυση >>
Οικολογία για Μηχανικούς >>
Δομικά Υλικά >>
Ξένη Γλώσσα >>

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ