ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   
 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους κωδικούς, σας παρακαλούμε θερμά να έρχεσθε σε επαφή με τους υπεύθυνους, μέσω του email gpapado@civil.duth.gr σημειώνοντας και την ιδιότητα σας π.χ Καθηγητής, Φοιτητής κτλ.
 
     
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
     
 

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2
Εξάμηνο 3
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5
Εξάμηνο 6
Εξάμηνο 7
Εξάμηνο 8
Εξάμηνο 9
Εξάμηνο 10
Αλφαβητικά
<< >>

 

 

 

 

 

 

 

           

3ο εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

Θεωρία Ελαστικότητας - Πλαστικότητας >>
Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων - Οικοδομική Ι >>
Επιχειρησιακή Έρευνα >>
Γεωλογία για Μηχανικούς >>
Γεωδαισία ΙΙ >>
Τεχνική Νομοθεσία και Σύνταξη Μελετών >>
Στοιχεία Τεχνικού Δικαίου >>
Διαφορικές Εξισώσεις >>
Ξένη Γλώσσα >>

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ