ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   
 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους κωδικούς, σας παρακαλούμε θερμά να έρχεσθε σε επαφή με τους υπεύθυνους, μέσω του email gpapado@civil.duth.gr σημειώνοντας και την ιδιότητα σας π.χ Καθηγητής, Φοιτητής κτλ.
 
     
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
     
 

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2
Εξάμηνο 3
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5
Εξάμηνο 6
Εξάμηνο 7
Εξάμηνο 8
Εξάμηνο 9
Εξάμηνο 10
Αλφαβητικά
<< >>

 

 

 

 

 

 

 

    

6ο εξάμηνο        

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού  
Στατική ΙΙ >>
Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών >>
Πολεοδομία >>
Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός >>
Αστική Υδραυλική >>
Τεχνική Οικονομική και Προγραμματισμός Έργων >>
Οδοστρώματα Ι >>
Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Εισαγωγή στα Φράγματα και Συνοδά Έργα >>
Οικονομία Μεταφορών >>
Υδραυλική των Υπογείων Υδάτων >>
Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας >>
Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις >>

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ