ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   
 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους κωδικούς, σας παρακαλούμε θερμά να έρχεσθε σε επαφή με τους υπεύθυνους, μέσω του email gpapado@civil.duth.gr σημειώνοντας και την ιδιότητα σας π.χ Καθηγητής, Φοιτητής κτλ.
 
     
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
     
 

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2
Εξάμηνο 3
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5
Εξάμηνο 6
Εξάμηνο 7
Εξάμηνο 8
Εξάμηνο 9
Εξάμηνο 10
Αλφαβητικά
<< >>

 

 

 

 

 

 

 

           

7ο εξάμηνο

 

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ια >>
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι >>
Λιμενικά Έργα Ι >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις - Κτιριοδομία Ι >>
Επιφανειακοί Φορείς >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος >>
Μηχανική Θραύσης >>
Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων - Μνημείων >>
Πειραματική Αντοχή Υλικών >>
Τεχνολογία Ινοπλισμένου Σκυροδέματος >>
Υδραυλική Περιβάλλοντος >>

 

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ια >>
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι >>
Λιμενικά Έργα Ι >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Συγκοινωνιακή Στατιστική >>
Οδοποιϊα ΙΙ >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Αγκυρώσεις - Αντιστηρίξεις >>
Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων - Εφαρμογές >>
Υδραυλική Περιβάλλοντος >>

 

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ια >>
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι >>
Λιμενικά Έργα Ι >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Υδραυλική Περιβάλλοντος >>
Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Ειδικά Κεφάλαια Ρευστομηχανικής >>
Ποιότητα Νερού >>
Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών >>
Διαχείριση Υδατικών Πόρων >>

 

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ια >>
Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές >>
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι >>
Λιμενικά Έργα Ι >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Εδαφοδυναμική Ι >>
Αγκυρώσεις - Αντιστηρίξεις >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων - Εφαρμογές >>
Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής Ι >>
Κατολισθήσεις >>
Υδραυλική Περιβάλλοντος >>

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ