ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   
  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   
 

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τους κωδικούς, σας παρακαλούμε θερμά να έρχεσθε σε επαφή με τους υπεύθυνους, μέσω του email gpapado@civil.duth.gr σημειώνοντας και την ιδιότητα σας π.χ Καθηγητής, Φοιτητής κτλ.
 
     
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
     
 

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2
Εξάμηνο 3
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5
Εξάμηνο 6
Εξάμηνο 7
Εξάμηνο 8
Εξάμηνο 9
Εξάμηνο 10
Αλφαβητικά
<< >>

 

 

 

 

 

 

      

 

9ο εξάμηνο   

  

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙΙ >>
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Ειδικά Μαθήματα Μεταλλικών Κατασκευών - Μεταλλικές Γέφυρες >>
Γέφυρες Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος >>
Ειδικά Θέματα Κτιριοδομίας - Προστασία Κτιρίων >>
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Σύμμικτες Κατασκευές >>
Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας - Ανθεκτικότητα του  Σκυροδέματος >>
Σχεδιασμός Δομικών Έργων >>
Ειδικές Κατασκευές Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος >>
Ειδικά Κεφάλαια Θεμελιώσεων >>
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS >>
Έλεγχος και Επεμβάσεις Κατασκευών >>
Ακτομηχανική >>

 

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙΙ >>
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Σιδηροδρομική >>
Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιϊας-Οδοστρωμάτων >>
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα >>
Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα >>
Ειδικά Κεφάλαια Θεμελιώσεων >>
Γέφυρες Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος >>
Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας >>
Ακτομηχανική >>

 

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙΙ >>
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Υδροδυναμικά Έργα >>
Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Χρήση Η/Υ >>
Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια >>
Υγειονομική Μηχανική >>
Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα >>
Ειδικά Κεφάλαια Θεμελιώσεων >>
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS >>
Ακτομηχανική >>

 

9ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Μαθήματα Κορμού  
Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙΙ >>
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός >>
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης  
Ειδικά Κεφάλαια Θεμελιώσεων >>
Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής >>
Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα >>
Μαθήματα κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά  
Σιδηροδρομική >>
Γέφυρες Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος >>
Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιϊας-Οδοστρωμάτων >>
Υδροδυναμικά Έργα >>
Ποιοτικός Έλεγχος στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού >>
Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα >>
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS >>
Ακτομηχανική >>

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ